Lokalavisa fikk tirsdag opplyst fra politiet at to elever ved Fillan skole ble meldt til politiet etter at en av elevene hadde truet en lærer med kniv. Elevene ble ransaket, og det ble på skolens område funnet en kniv som politiet mener tilhører den ene eleven, som er mellom 13 og 14 år gammel.

Han er nå under etterforskning for ulovlig besittelse av våpen på offentlig sted.

I følge rektor Hege Østmark ble læreren aldri konfrontert direkte av eleven.

- Vi fikk melding om at noen elever hadde med seg kniv på skolen og at det ble snakket om trusler mot en lærer. Vi valgte da å kontakte politiet. Men det var ingen truende situasjon på skolen, forteller rektor Hege Østmark til lokalavisa.

Hun er opptatt av å formidle at vold og trusler ikke preger hverdagen ved skolen.

- Dette var en enkelthendelse. Fillan skole er preget av fred og fordragelighet og vi går ikke rundt og er redd for å bli truet med våpen i gangene, sier Østmark, som også har informert elevenes foresatte om situasjonen.

Hun forteller at de involverte det gjelder vil få hjelp fra skolens støtteapparat.

- De det handler om får den hjelpen og støtten de trenger. Det gjelder medelever og ansatte også.