Foreldregruppa: – Har kommunen lov til å drive barnehagene slik det er nå?