- Det jobbes med flere tiltak for å redusere vikarbyrå-bruken