Frøya og Hitra legekontorer har bestilt henholdsvis 3.500 og 3.600 jodtabletter hver fra Helsedirektoratet.

Det har de gjort etter at Kriseutvalget for atomberedskap anbefalte at jodtablettene fra det sentrale lageret i Oslo blir flyttet ut til kommunene.

- Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler, forteller Frøyas kommunelege Ingrid Kristiansen til lokalavisa.

- Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft/og eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og forebygger derfor kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod er størst hos barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er derfor bare disse gruppene som skal ta jodtabletter. Tablettene skal helst tas innen 4 timer etter eksponering. I Frøya kommune har vi en plan for utlevering via skolene, og det er helsestasjonen som oppbevarer tablettene inntil utlevering, forteller Kristiansen.

Kommunelege i Frøya, Ingrid Kristiansen, forklarer hvorfor kommunene lagrer jod-tabletter lokalt.

Økt strålingsfare

Myndighetene mener faren for atomstråling har økt.

- Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. Målgruppen er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler, i følge Helsedirektoratet.

Jodtabletter kan også kjøpes på apoteket med resept fra legen.