Dirigerte trafikken gjennom Hitratunnelen - skapte lange køer