Det Gåsø-eide servicerederiet Frøy akvaservice har nå sjøsatt sin nye servicebåt, som skal slepes til Norge og utrustes på Sletta verft i Mjøsundet. Båten, som får navnet «Frøy Server», blir en ny type servicebåt på hele 25 meter.

- Den er mye større en de øvrige servicebåtene vi har, sier Helge Gåsø. "Frøy server" er optimalisert for sikre serviceoperasjoner helt inntil merdene og for eksponerte områder i dårlig vær. Fartøyet er ifølge leverandøren designet for følgende arbeidsoperasjoner:

  • Ankerhåndtering

  • Utsetting og stramming av rammefortøyning

  • Håndtering av not, opptak og utsetting, montering

  • Avlusning med hydrogenperoksid

  • Inspeksjon, vasking og desinfisering av anlegg, merder og bunnringer

  • ROV- og dykkeoperasjoner

  • Slep

  • Transport og frakt til og fra anleggene

Stor slepekraft

"Frøy server" er et solid bygget enkeltskrogs stålfartøy med stor slepekraft, god fart og gode manøvreringsegenskaper. Det store arbeidsdekket er arrangert for opp til fem 20fot containere. Fartøyet har solid dekksutrustning med kraftige vinsjer og store fjernbetjente kraner med lang rekkevidde. Det er lagt stor vekt på gode mannskapsbekvemmeligheter, moderne messe og oppholdsrom og operasjonsområder med god utsikt.

Med denne kontraheringen oppgraderer Frøy Akvaservice sin flåte. Det første fartøy av denne type vil rederiet benyttet for å betjene Lerøy Seafood AS sine anlegg i Midt-Norge gjennom en kontraktsfestet femårsperiode.

Sterk vekst

Frøy akvaservice har opplevd en sterk vekst de siste årene. Omsetningen i 2011 var på 21 millioner kroner, i 2012 på 38 millioner, i 2013 på 58 millioner, og Gåsø sier til lokalavisa at man regner med å ende opp med en omsetning på pluss/minus 85 millioner kroner inneværende år.

I tillegg fusjoneres Aquaservice Midt-Norge inn i Frøy Akvaservice og bidrar til ytterligere vekst i Flåte og omsettning. Frøy Akvaservice har også nylig satt i operasjonelle drift en dykkeravdeling med egen båt, investert i ny og større slepebåt, samt har flere nybygg i bestilling, hvorav den første kommer ut fra Ørnli AS medio august.

"Frøy Server":

Fartøyets lengde 25,0 meterFartøyets bredde 10,6 meterInnredning 6 personerMotoreffekt 750 kW

(Foto: Per Hopland)