Charlotte Aurøy har fått dispensasjon fra kommunedelplanen for Mausund til å bygge ei kai som er større en det reguleringsbestemmelsene har fastsatt. Hun får også etablere vei til kaia. Tiltaket er på vestsiden av Geitøya i Mausund.