Hitra kommune, samt alle kommunene som er berørt av hurtigbåttilbud til og fra Trondheim, har fått et brev fra en Erlend Hammern i Vanvikan, som ber alle kommunene om å bidra til bedre tilgjengeligheten til hurtigbåtterminalen i Trondheim.

- Stimulerer ikke til kollektivtrafikk

I dag er det ingen tilrettelagt bussforbindelse i nærheten av terminalen, og reisende må gå 260 meter over gangbrua til sentralbanestasjonen for å komme til buss og taxi. Hammern mener en slik gangavstand midt inne i en reiserute ved et trafikknutepunkt ikke er å anse som en reell tilrettelegging for å stimulere til bruk av kollektiv transport, og at det skaper problemer for folk som har bagasje, eller har problemer med å gå.

Han foreslår en løsning der bussen kan stoppe 50 meter fra hurtigbåten.

Med utgangpunkt i brevet fra Hammern gjorde Hitra formannskap i siste møte vedtak der de ber fylkeskommunen og Trondheim kommune bedre kollektivtilbudet i forbindelse med Kystekspressen:

- Står ikke i stil

Hitra kommune registrerer at det er dårlig koordinering mellom de offentlige kollektivtilbudene ved Kystekspressens endeholdeplass i Trondheim, hvor passasjerene må tilbakelegge en lengre strekning til fots fra hurtigbåtterminalen til Sentralbanestasjonen før overføring til buss. Tilbudet i Trondheim står ikke i stil med det koordinerte kollektivtilbudet ved Kystekspressens øvrige destinasjoner og kan føre til redusert bruk av Kystekspressens tilbud på kysten. Spesielt betraktes tilbudet i Trondheim å være utfordrende for passasjerer med bevegelseshemninger.

Hitra kommune henstiller Sør-Trøndelag fylkeskommune/Trondheim kommune til å videreutvikle kollektivknutepunktet ved Hurtigbåtterminalen i Trondheim slik at bruken av Kystekspressens tilbud kan optimaliseres. Dette for å sikre bevegelseshemmede et godt og likeverdig tilbud. I tillegg vil dette sikre maksimal økonomisk inntjening for Kystekspressen slik at tilbudet opprettholdes minst på dagens nivå. Det må sørges for størst mulig nærhet mellom kollektivtilbudene båt og buss ved etablering av bussholdeplass ved Hurtigbåtterminalen.