- «I vår bransje må vi stå sammen om våre felles utfordringer i hverdagen». Dette sitatet stammer fra en driftsleder i Marine Harvest og er selve grunnmuren i «Driftslederkonferansen» som ble holdt på Ansnes Brygger, forteller Aleksander Fjeldberg i Trøndersk Kystkompetanse.

Her ble driftsledere på tvers av oppdrettselskap invitert.

- Jeg synes dette har vært veldig nyttig. Vi møter jo ofte andre som jobber som driftsledere på butikken, men da får vi ikke så mye tid til å prates så dyptgående. At vi kan ha et forum for å diskutere utfordringene våre på jobb, synes jeg har vært lærerikt, mener driftsleder på Salmar, Brage Strand Hansen (27).

Han er en av rundt 20 driftsledere som har vært med på konferansen.

Morten Teien som er utdannet pedagog og økonom, og jobber som kursholder innen arbeidsmiljø og ledelse for Ergo Credo, holdt et av foredragene.

Utfordrende å være sjef i lokalsamfunn

- Vi har vært igjennom tema som utfordrende samtaler og avgjørelser blant annet. Det er ekstra vanskelig å gjøre, når man jobber i mindre lokalsamfunn som her ute i øyregionen. Her er de du jobber med kanskje i slekt eller naboen din, som Morten Teien tok opp, forteller Aleksander Fjeldberg.

- Sånne som Brage her, har i en ung alder ansvar for cirka 15 ansatte under mange ulike fagområder. Det er veldig imponerende og et stort ansvar, skryter Fjeldberg videre.

- Hehe, kan hende det. Jeg har ikke tenkt så mye over det egentlig. Men oppdrettsbransjen er en god plass hvis man er ung og vil ha lederansvar, fortsetter Hansen.

Den største utfordringen

- Hva er den største utfordringen for deg som ung leder?

- Hmmm. Litt vanskelig spørsmål, men jeg tror det må være resultatkravene man får fra de litt høyere opp i systemet. Du må tåle å bli målt på det du gjør, for det er store verdier man skal passe på.

I tillegg til temaet Lederskap hadde Havbrukstjenesten foredrag om aktuell problematikk innen fiskehelse.

Foto: <137><137>