Nylig var den holdningsskapende organisasjonen for og med ungdom, MOT, på Hitra og Frøya. MOTs verdier er mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Lokalavisa tok en prat med forskjellige ungdommer etter konsertene, for å høre hvordan det egentlig er å vokse opp i øyregionen og holdningene rundt mobbing, egne valg og rusmidler.

Lars Erling Hestnes og John Aleksander Hestnes Hjertø, 1 STA Hitra VGS

Hitterværingene Lars Erling og John Aleksander forteller at det er mye å finne på her, men at det er en ulempe:

- Det er de store distansene, forteller guttene som bruker fritiden til å trene, kjøre motorsykkel og sykle.

Det er så lite mobbing forteller de, at det har de ikke tenkt noe særlig over. At det ikke mobbes mer, tror guttene skyldes at ungdommene er flinke til å godta hverandre som de er.

Det er forskjellige grupperinger blant dem, men det gjør ingenting, påpeker de.

- Man finner sin gruppe med andre som liker gjøre det samme. Der trenger man heller ikke være redd for å si sine menınger, det er de som kjenner deg best.

Guttene tror det kan oppstå gruppepress, når man henger sammen med andre ungdommer man ikke er like trygge på, andre grupper.

- Det konsumeres en god del alkohol på fest, sier Lars Erling og John Aleksander. Det er aksept for drikking blant ungdommene.

- Holdningene rundt alkohol, er at bygdemiljøet er sånn.