Det er Pensjonistpartiets Per Ervik som påpeker manglende lys ved parkeringsplassen ved hurtigbåtterminalen på Sandstad.

- Jeg kom nylig en kveld med hurtigbåten. Da jeg og andre skulle hente våre biler, hørte jeg at det var en del frustrasjon blant de reisende. Det var nemlig ikke bare bare å gå over parkeringsplassen i mørket samtidig som det var svært glatt etter væromslaget, forklarer Ervik.

Han forteller at store deler av parkeringsplassen mangler lysarmaturer.

- Hvem som har ansvar her er jeg usikker på. Men uansett om det er vegvesenet, fylkeskommunen eller kommunen, må det være mulig å få til en konstruktiv dialog slik at vi få lys på parkeringsplassen, mener lederen i pensjonistpartiet.

Parkeringsplassen ved hurtigbåtterminalen mangler lysarmaturer.

Han har tatt opp problemet med kommunen, og ordfører Ole Haugen har gitt tilbakemelding på at saken vil bli drøftet på førstkommende formannskapsmøte.

- Samler vi alle gode krefter, må det vel la seg gjøre å få belyst parkeringsplassen, mener Per Ervik.

Per Ervik.