Kommentar

Pengesterke utbyggere som presser på og en kommune uten oppdaterte planer for hvordan man vil at lokalmiljøet skal se ut i framtida. Det kan være oppskriften på konflikt eller forskjellsbehandling.

Det ideelle nå er å stanse verden et par øyeblikk og samle inn alle ønsker og planer, slik at man kan se dem i sammenheng. Få tid til å stille seg sånne enkle spørsmål som: Passer dette prosjektet inn i hvor på Frøya politikerne og planleggerne ser mest behov for boligbygging og/eller næring? Hvis ja til ett prosjekt, får det følger for skoletilbudet i grenda? Legger det beslag på innmark og utmark som heller burde blitt brukt til noe annet?

Men verden fungerer ikke sånn. Og utbyggere med gode planer – og gode intensjoner – har i hvert fall ikke tid til å vente. Dessuten "popper" det opp nye ideer stadig vekk. Det ligger i den ekspansive ånden her ute.

Derfor skal man være sterk om man løfter hånda og ber om en "time out" og tenketid. Frøyas ledende forvaltningspolitiker sier det jo, hun også. "Det er et dilemma." Og: "Vi kan jo ikke sitte og vente på kommuneplaner som ikke vil være klare før om noen år". Veksten i øyregionen er for kjapp for det. Eller?

Fylkesmennene har strammet inn reglene. Tidligere praksis i mange kommuner førte til uheldig utvikling i arealbruken, særlig i strandsonen og andre pressområder. "Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser" er et litt for ofte brukt uttrykk. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder. Men jo flere ganger dispensasjon gis, jo flere huller eller hakk blir det i den røde tråden som bør gå gjennom samfunnsplanlegginga i enhver kommune.

Lokalavisa har de siste dagene omtalt flere av utbyggingsprosjektene på Frøya. Coop Hamarviks ønske om butikk og leiligheter i høyden på Hammarvolden er et eksempel som krever at politikerne gir dispensasjon fra reglene de selv har vedtatt. Området er satt av til landbruk, natur og fritid, men kommunen har allerede gitt signal om at dette prosjektet er av en slik samfunnsmessig betydning at de ønsker å åpne for regulering. Og i dag forteller Frøy Eiendom hvordan de vil ta ibruk LNF-områder til boliger.

På den andre siden står andre, kanskje mindre, tiltak som ikke når opp i kampen om dispensasjoner. Kommunen har også sagt nei til en rekke forespørsler om utbygging i områder hvor dette ikke tillates i den overordna arealplanen.

Det er politikernes lodd å ta disse avveiningene. Man skal holde tunga beint i munnen om dette ikke fører til opplevd forskjellsbehandling. Godt derfor at kommunens nye arealplan bare et drøyt år unna. Det bør bli noen interessante diskusjoner på veien fram dit.

Bjørn L.

Rønningen

redaktør i

lokalavisa