Lørdag ble det markert at avholdt reformasjonsjubileum i Dolm kirke. Det er i år 500 år siden Martin Luther skrev og publiserte sine 95 teser i protest mot avlatshandelen i den katolske kirke. Avlatshandelen i pavekirken betød at man kunne kjøpe seg fri fra sine synder. Luthers protester mot dette førte til store samfunnsendringer, blant annet fikk man i Norge folkeskole på 1700-tallet siden alle måtte lære å lese og skrive for å kunne konfirmeres. Folk skulle lese Bibelen selv, som Luther sa det.

Dagen ble startet av Barman janitsjar med påfølgende åpningstale av ordfører Ole L. Haugen.

Dette ble etterfulgt av en stemningsfull fremstilling av Martin Luther av presten Jarle Bryne, hvor han gjennom en personlig fortelling som Martin Luther går gjennom Luthers ferd mot å bli katolsk munk og prest; til da Luthers reformasjons tanker kommer på en tur han gjorde til Roma på begynnelsen av 1500-tallet. Her opplever Luther at de katolske geistlige driver en hyklersk politikk hvor de belærer allmennheten om synd og asketiske verdier mens de selv driver hor og lever overdådig på allmuens pengegaver.

- Dette er en markering av en historisk hendelse som ikke bare var en religiøs revolusjon, men en i like stor grad en sosial og politisk omveltning, forteller Hans Jakob Farstad fra kystmuseet. På lørdag er han konferansier og en av arrangørene bak markeringen.

- Luthers omveltninger hadde ikke bare ringvirkninger i Tyskland men spredte seg helt opp hit, legger han til.

Oppildnet og begeistret fortsetter "munken" på scenen sin fortelling om Martin Luther. Han forteller han mener at avlats-penger bør avskaffes og at folk skal kunne lese bibelen på sine egne respektive språk.

- Og om jeg blir kalt kjetter for det så få det så være!

Jubileumsmarkeringen besto også av et foredrag av forfatteren Edvard Hoem, også ble det en paneldebatt med Hoem, museumsdirektør Svein Bertil Sæther, ordfører Haugen og sokneprest Jarle Bryne.

Til slutt i det dramatiske tablået om Martin Luther stemmer alle de omlag 80 oppmøtte i salmen «Vår Gud han er så fast en borg» før Bryne takker for seg.

I pausen rekker vi så vidt å få noen ord med Jorun Sildnes Aune, som også var med på å arrangere markeringen i Dolm denne lørdagen.

- Det er en viktig markering fordi den har hatt så stor betydning på hvor vi er som samfunn i dag. For eksempel så hadde reformasjonen betydning for allmenne skoler. De ble startet slik at alle kunne lære å lese bibelen, forteller hun entusiastisk. Sildnes Aune sier hun er fornøyd med oppslutningen i Dolm, men mener at det kunne kanskje kommet flere om været hadde vært litt bedre.

I det vi avslutter begynner folk å sette seg igjen for å høre Hoems foredrag om «Fem hundre år med Martin Luthers lære i Norge.» Og det er ikke lenge før den karismatiske pedagogen har publikum i sin hule hånd og latteren ligger løst i kirkebenkene.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no

Forfatter Edvard Hoem holdt foredraget «Fem hundre år med Martin Luthers lære i Norge.»