Mattilsynet melder om at det er funnet ILA virus i laks fra Rauma stamfisk AS, som eies av Salmar Rauma AS. Daglig leder er frøyværingen Roger Bekken.

- Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landlokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Rauma stamfisk AS. Alle som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, skriver mattilsynet på sine nettsider.

- Virksomheten varslet Mattilsynet om mistanke om ILA 1. desember. Mistanken bygger på påvisning av ILA-virus ved PCR-metodikk utført ved PatoGen. Foreløpige analyser tyder på at påvist virus ikke er HPR0-variant, og dette bidrar til å styrke mistanken.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker, følge Mattilsynet.