Hitra kommune har etter tilbudsforespørsel fått tilbud om tomt til prosjektet «Bofelleskap UNG». Tomta ligger ved Hitrahallen, som er i tråd med kommunens ønske om at bofelleskapet skal ligge nært helsetunet, skole og Hitrahallen. På grunn av at beboerne har betydelige funksjonshemminger passer det bra at det er liten høydeforskjell ned til sentrum.

Bofelleskapet skal inneholde fire boliger, med mulighet til å bygge på minst en leilighet.

Tomta ligger inntil en tomt som kommunen eier fra før, og kommunen vil kjøpe 1525 kvadratmeter av den tilbudte tomta for 300.000 kroner.