I kveld (tirsdag 13. februar)  arrangerer Fillan skole temamøte for foreldre og elever på 9. og 10. trinn. Møtet arrangeres i samarbeid med Hitra Næringsforening, og sammen ønsker de å legge til rette for at lokalt næringsliv, elever og foresatte kan møtes på en felles arena.

- Vi vil vise at det er mange muligheter for ungdommene å skaffe seg jobb lokalt. Dette er noe næringslivet ønskert å sette fokus på, og derfor har det ikke vært noe problem å få bedriftene til å stille opp. De har alle sagt ja med en gang, forteller leder i Hitra næringsforening, Randi Storsve Lundquist.

Siden dette er første gang opplegget gjennomføres, inviteres elever og foresatte fra både 9. og 10. trinn. Senere år tar man sikte på å invitere kun 9. trinn.

Kunnskap om lokalt næringsliv

Formålet med møtet er gi både elever og foresatte god kjennskap til det lokale næringsliv.

Dette gjelder både jobbmuligheter på kort og lang sikt og forventet utvikling innenfor de ulike bransjene.

Denne informasjonen håper man vil være til god hjelp når ungdommene skal velge utdanningsprogram i den videregående skole.

Samtidig mener man det er nyttig for ungdommen å knytte kontakt med lokalt næringsliv når det gjelder å skaffe seg helge-/sommerjobb.

Møtet starter med brasjeninnlegg der Lerøy Midt, Hjorten Hotell, El-konsult, Elektro Team, Hitra Anleggservice, Hitra Bygg og Betong, Hitra kommune og Cubus kort orienterer om sine bransjer.

Deretter kan elever og foresatte besøke bedrifter og opplæringskontorer som vil stå på stands. Temamøtet avrundes med klassene halvtime.

Skape link

Randi Storsve Lundquist forteller at en av næringsforeningas oppgaver er å skape link mellom skole, næringsliv og kommune.

- Mange velger enten havbrukslinjen eller studiespesialisering når det kommer til videregående utdanning. Men vi vil benytte anledningen til å gjøre elever og foreldre oppmerksomme på hvilke som muligheter som finnes. Det mange veier som fører til Rom, og til havbruket i øyregionen er det for eksempel stor etterspørsel etter mennesker med elektro- og automasjonskunnskap, sa Storsve Lundquist da hun torsdag orienterte kommunestyret om næringsforeningas virksomhet.