- Gatelysene i Fillan sentrum er Statens vegvesen sitt ansvar. Hitra kommune har til nå betalt for dette. Det vil bli sendt refusjonskrav til Statens vegvesen.

Dette skriver formannskapet i referatet fra siste møte. Her går det også fram en presisering av at vedlikeholdet med rundkjøringene i Fillan sentrum er Statens vegvesen sitt ansvar.

- Kommunalsjef Drift og Eiendom ønsket å presisere at rammeavtalen med Dalpro vedr. sommervedlikehold i Fillan sentrum er ikke oppsagt, heter det også i møtereferatet.