Svein og Oddrun Bogstrand i Go'mat Frøya ble i dag utnevnt som «ambassadører for taus kunnskap» under LianDagen i Trondheim. Både fiskeriministeren og TV2 var også stede.

- Taus kunnskap er noe du ikke kan lese deg til, eller få forklart. Dette er ting du må lære gjennom praktisk arbeid, og som du bare kan få til på høyt nivå dersom du trent sansene dine til å smake, lukte, se og føle om produktet er bra, forklarer kokk Inge Johnsen ved Lian restaurant.

Under arrangementet, som også ble sendt på TV2s "God morgen, Norge", laget frøyaekteparet ferskfiskball på direkten.

Kunnskap

– Balltradisjonen er særegen for trønderlagskysten, og Svein og Oddrun sitter på kunnskap vi vil ha med videre i samfunnet vårt. Matkulturens tause kunnskap er fantastisk verdifull, men har tradisjonelt sett ikke hatt høy status. LianTunet vil heve mathåndverkerens status i samfunnet. Vi vil bidra til at den tause kunnskapen ikke forsvinner, men tvert imot blir sett og verdsatt. Derfor utnevner vi nå for tredje gang en ambassadør for denne tause kunnskapen, sier Inge Johnsen.

Oddrun Bogstrand får ambassadørutmerkelsen på vegne av Go'mat Frøya.

Lokal matkunnskap for lokale ungdommer

Med tittelen ambassadør for taus kunnskap følger en konkret forpliktelse. Go’mat Frøya skal «adoptere» ungdommer fra sitt lokalsamfunn, og gi dem en solid dose av sin tause kunnskap i året som kommer. Poenget er å spre forståelse og respekt for fagkunnskapen og tradisjonen de bærer på. Altså den tause kunnskapen, som du bare kan lære ved å være sammen og jobbe sammen en erfaren mathåndverker.

- Om et år skal ambassadøren komme tilbake til LianTunet og delta på Liandagen sammen med sine elever. I mellomtiden er en dør mellom den tause kunnskapsbæreren og lokalsamfunnet blitt åpnet, forklarer Inge Johnsen.

Dette er LianTunet:

LianTunet er et ikke-kommersielt aksjeselskap  som jobber for å redusere avstanden mellom forbruker og produsent.

Slagordet vårt er «lokal mat på hvermannsens fat», og vi er overbevist om at større nærhet mellom forbruker og produsent øker ansvarsfølelsen og dermed sikrer matkvaliteten. Vårt arbeid for trøndersk matkultur er mulig å gjennomføre fordi vi har gode støttespillere i offentlig og privat sektor. Salmar/Kverva har vært en av våre partnere de siste tre årene. I neste periode skal vi på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet blant annet jobbe for at barn og unge spiser mer sjømat, forteller Inge Johnsen.