Årets tall fra samordna opptak viser at Norges fiskerihøgskole (NFH) har en samlet økning på 60 prosent fra fjoråret. Totalt 280 studenter har sjømatrelaterte fag som sitt førstevalg.

Fiskeri- og havbruksvitenskap utmerker seg med en økning på hele 80 prosent, noe som er mer enn en fordobling av antall søkere på de to siste årene. Akvamedisin følger på med 30 prosent større søkermasse enn fjoråret.

Dette framgår av en pressemelding.

En næring i vinden

Dagens sjømatnæring er i enorm vekst og det er stort behov for kompetent arbeidskraft. For å imøtekomme dette kunnskapsbehovet styrker NFH nå sin satsing på havbruk.

Forskere fra ulike fagfelt skal rekrutteres i løpet av sommeren for å utvide en allerede bredt sammensatt stab og aktiv kunnskapsproduksjon skal bidra til å utdanne kompetente kandiater. Tilsammen 45 heldige søkere vil bli tilbudt plass på bachelorprogrammet for fiskeri- og havbruksvitenskap.

– Vi er utrolig glade for den økte interessen for studiene ved NFH, forteller dekan ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Edel Elvevoll.

– Men samtidig syntes vi det er trist at vi ikke kan tilby flere søkere studieplass.

Instituttleder ved NFH, Kathrine Tveiterås, tror de gode søkertallene henger sammen med flere ting.

– Vi har engasjerte ansatte og studenter som er aktive i rekrutteringsarbeid. I tillegg er det større oppmerksomhet rundt sjømatnæringa i den offentlige debatten. Vår visjon for havbruket er en Blå tråd for bærekraftig vekst og vårt viktigste bidrag til fremtidens sjømatnæring er kompetente kandidater med relevant kunnskap, forteller hun.

Gode jobbmuligheter innen fiskehelse

Det er stor etterspørsel etter kunnskap om fiskehelse i havbruksnæringa og kandidatene som fullfører mastergrad i akvamedisin er ettertraktet. Etter fullført studie får man den beskyttede tittelen fiskehelsebiolog og varierte arbeidsoppgaver innenfor sykdomsdiagnostikk og forebyggende helserbeid både ute på merdkanten og inne på laboratoriet fyller dagene.

– Det er stor etterspørsel etter fiskehelsebiologer i havbruksnæringa, forteller Kristoffer Berglund Andreassen, fiskehelsebiolog og leder i Tekna Havbruk og Fiskehelse.

Mange kandidater har opplevd å få tilbud om jobb før siste eksamen er avlagt.

Samlet økning også for biologi og økonomi

Interessen for studier innen biologi og økonomi har også økt i 2017. Bachelorgradsprogrammene biologi, klima og miljø (+ 29 prosent) ved campus Tromsø og økonomi og administrasjon (+ 54 prosent), internasjonal beredskap (+ 26 prosent) og regnskap og revisjon (+ 75 prosent) ved campus Harstad viser stor økning i søkertall.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) tilbyr en studieportfolio med stor bredde som gjenspeiler satsningsområdene marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

– Totalt har nesten 1.000 søkere oppgitt bachelorgradsprogram fra BFE som sitt førstevalg. Det er veldig gledelig at vi fanger interessen til så mange unge mennesker, forteller Elvevoll.

– Vi gleder oss stort til å ta imot alle nye studenter til høsten, sier hun.