- Smittesporing følger opp noen løse tråder ennå

foto