Den blå næringa blir grønnere. Landstrøm gir flere positive effekter