Vil sette av 6,5 mill til barn med særskilte behov