Har brukt to år på å svare på hvorfor vindmåler mangler