Tillitsvalgte fra alle skolene og barnehagene møtes i kveld for for å diskutere den pågående nedstengingen