Legger opp til fortetting og mindre offentlig parkering i sentrum