Trekker nesten 30 millioner fra havbruksfondet for å dekke et underskudd