Har fått tillatelse til å produsere 30.000 ekstra tonn på Ulvan