- Utbygger setter lokaldemokratiet i en gisselsituasjon