Rigmor, Lars, Wenche og Håkon (pluss 23 til) har runddag denne uka