Vi skylder å gjøre oppmerksom på at denne artikkelen er innklaget til Pressens Faglige Utvalg. Utvalgets uttalelse finner du her.

Hitra-Frøya forteller i dagens papiravis/pdf-avis om at en polititjenestemann har varslet Spesialenheten for politisaker om mulig rollemisbruk. Det handler om oppfølgingen av en båtulykke ved Grefsnesvågen på Hitra i april 2011, der politimester Nils Kristian Moes bror ble hardt skadet.

En politipatrulje som var på vei fra Orkdal til Grefsnesvågen ble kalt tilbake. Det ble veldig tidlig antatt at ulykken skyldtes et illebefinnende, og det ble ikke tatt blodprøver av båtføreren.

Spesialenheten for politisaker fikk anmeldelsen i september i fjor. Fredag for en uke siden henla de saken, ut fra «intet straffbart forhold anses bevist».

Politibetjent Torbjørn Sørlie ved Frøya lensmannskontor er ikke den som har varslet Spesialenheten. Men han bekrefter til lokalavisa at han reagerte på hvordan ting skjedde denne helga og i etterkant.

- Jeg kom på vakt lørdag kveld, cirka seks timer etter ulykka. Det var patrulje fra Orkdal som hadde vakt da det skjedde. Vi hadde fått kjennskap til ulykka, og snakket med operasjonsentralen cirka i halv nitida. Vi fikk vite at båten var innlåst og sikret, og ble enige om at det var best at patruljen som skulle på vakt søndag, tok undersøkelsen av båten i dagslys. Dette ble gjort søndag ettermiddag. Men ennå da var det ikke opprettet straffesak på ulykken. Det er jo sånn at det må opprettes sak hvis det skal tas blodprøver, forklarer Torbjørn Sørlie.

Sørlie forteller at han opprettet sak der og da, mer enn ett døgn etter ulykken. At den skadde båtføreren hadde samme etternavn som politimesteren var ikke noe han reagerte på.

- Jeg reagerte ikke noe der og da på at det kunne være slektskap med politimesteren. Moe er jo et ganske vanlig navn.

Det som fikk Sørlie til å reagere på alvor, var det som skjedde etter helga.

- Etter helgevakta var jeg ikke på jobb igjen før tirsdag. Da ble jeg informert fra lensmann Herskedal at det fra påtaleleder Harald Moholt og politimesteren var gitt beskjed om at det ikke skulle opprettes sak. Men jeg hadde jo gjort det allerede på søndag. Samtidig fortalte Herkedal at båtføreren var politimesterens bror. De øvrige på kontoret hadde fått samme informasjon dagen i forveien. Selvsagt var dette spesielt. Og dette er det jo tre tjenestemenn som kan bekrefte, sier politibetjent Torbjørn Sørlie til Hitra-Frøya.

Men Sørlie er ikke avhørt av Spesialenheten for politisaker. Og i konklusjonen fra spesialenheten henvises det kun til to avhørte aktører: politiadvokaten som var på jobb den helga, og daværende lensmann Dagfinn Herskedal.

Til dagens papiravis forteller tjenestemannen som varslet om saken at han vurderer å anke avgjørelsen om henleggelse. Han mener at Spesialenheten blant annet ikke har snakket med nok kilder til å belyse saken.

hitra-froya.no har vært i kontakt med tidligere lensmann Dagfinn Herskedal.

- Jeg kan bekrefte at jeg har blitt avhørt av spesialenheten om denne saken, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, sier Herskedal.