Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har fortalt, er det vedtatt at de videregående skolene på Hitra og Frøya formelt skal slås sammen til en skole fra 1. august. Den nye fellesskolen skal ha undervisningslokaler både på Fillan og på Sistranda.

En navnekomité oppnevnt av Sør-Trøndelag fylkeskommune har nå fått i oppdrag å finne nytt navn til den nye sammenslåtte skolen på Hitra og Frøya innen mai.

- "Navneprosessen bør startes nå slik at den nye skolen kan ha et navn klart til skolestart 2016-2017", heter det i vedtaket fra fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i dag, og:

«Alle tilsatte skal ha tilsettingsforhold i den nye enheten fra skolestart august 2016».

HAR DU ET GODT FORSLAG PÅ NAVN VI KAN TIPSE NAVNEKOMITEEN OM? Skriv inn i kommentarfeltet eller lik oss Facebook og legg igjen forslag der.

Navnekomite

I tirsdagens fylkesutvalg ble følgende prosess for å finne det nye navnet lagt frem:

* Det opprettes en navnekomite som skal komme med forslag til Fylkesrådmannen.

* Rektorene oppretter en lokal navnekomite med leder.

* I den overordnede navnekomiteen skal leder (Hanne Moe Bjørnbet, Ap) og nestleder i komite for opplæring og tannhelse sitte. Det skal også fylkesdirektør for opplæring (Inger Johanne Christensen), lederen av den lokale navnekomiteen, en representant for elevorganisasjonen og en person fra språkmiljøet ved NTNU.

* Fylkestingsekretariatet stiller med sekretærfunksjon for den overordnende navnekomiteen. Det kan være naturlig å legge møter i navnekomiteen i tilknytning til møtene i fylkesutvalget, jf forslag til komitemedlemmer.

Ikke nødvendigvis geografisk forankret

Fylkesrådmannen har ønsket at skolen får et navn som knytter skolen til den geografiske regionen skolen ligger. Men etter forslag fra SVs Rakel Skårslette Trondal ble dette punket strøket. Det betyr at skolen ikke nødvendigvis må få et navn som knytter skolen til den geografiske regionen skolen ligger i. Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget.

Skal vedtas i mai

I tidsplanen for arbeidet heter det at komiteen skal ha sin innstilling klar den 2. mai og at fylkesutvalget vedtar nytt navn i mai.

- Det har store praktiske konsekvenser å få på plass et nytt skolenavn. Dette har betydning for de ansattes tilsetettingsforhold, en rekke administrative systemer og rutiner. Nytt navn vil bidra til å få på plass følelsen av å være en ny organisasjon. Kostnader forbundet med navneprosessen dekkes over skolebruksplan 4-budsjettet. Føringer fra fylkesutvalget vil forenkle prosessen fram mot gode navneforslag. Alle forslag fra navnekomiteen skal begrunnes, skriver Sør-Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Hitra videregående skole..
og Frøya videregående skole kan få felles ledelse og navn.