Rovvilt har fått høy aktualitet på vestlandet, etter at det de senere årene er felt flere ulver i hjortens rike. Det ryktes også at det finnes flere ulver i landsdelen, og mange tror at dette bare er begynnelsen på hva vi kan vente oss i årene fremover.

Store rovdyr blir derfor et sentralt tema når Norsk hjortesenter inviterer til hjorteseminar i Florø 10. og 11. mars

Arrangøren forteller at det er naturlig å spørre seg om store rovdyr vil bli en del av fremtidens hjorteforvaltning. Spørsmålet videre blir da hvordan ulike nivå i forvaltningen må forholde seg til dette.

Hjorteseminaret vil også belyse viktigheten av å ha mye hanndyr i hjortebestandene våre.