Gamle Frøya videregående skole vil onsdag og torsdag være kulisser når alle nødetatene i Øyregionen samles til stor terror-øvelse.

Kommer til å smelle

- Scenarioet er en eventuell terrorhandling, eller noen som går amok med skytevåpen, inne på gamle Frøya videregående. Det vil bli en actionfylt øvelse, og folk må ikke bli redde, selv om det vil komme en del smell. Og det kommer til å bli ganske høy aktivitet med både politi, brannmannskap og ambulansepersonell i området, sier lensmann Arild Sollie gjennom lokalavisa Hitra-Frøya.

Øvelsen starter med teori for mannskapene, både onsdag og torsdag morgen i 09-tiden. Etter lunsj begge dager, braker det løs med den praktiske øvelsen.

- Til sammen 60 personer skal gjennom øvelsen, fordelt på disse to dagene. Målet med øvelsen er å trene sammen for å få best mulig samhandling ved en virkelig hendelse, sier Sollie.