I flere år har Marine Harvest delt ut midler til lokale lag og foreninger. I år ble 2,7 millioner fordelt i 11 kommuner fra Averøya i sør til Fosnes i nord.

- Marine Harvest ønsker å være en støttespiller for aktivitet og engasjement som kommer flest mulig til gode i lokalsamfunnene vi er etablert, sier regiondirektør i Marine Harvest, Ørjan Tveiten.

Tveiten glede seg over stort engasjement og mange gode søknader i 2015. 57 søkere fikk tildelt midler gjennom Marine Harvest , og Tveiten kan fortelle om et bredt spekter av prosjekter selskapet har delt ut penger til:

- Gjennom fondet, så bidrar vi i år med støtte til blant annet kunstgressbaner, fotballdrakter, integrerings-tiltak for innvandrere, veilys/trafikksikkerhetstiltak, teateroppsetninger og opprusting av friarealer. Målet er at støtten fra Marine Harvest bidrar til å skape livskraftige lokalsamfunn i områder vi er etablert, forteller regiondirektøren.

Det var prosjekter i Smøla, Averøy, Frøya, Hitra, Aure, Bjugn, Flatanger, Fosnes, Osen, Roan og Snillfjord som mottok støtte for 2015. Liste over prosjekter tildelt i hver enkelt kommune følger vedlagt.

Disse får støtte:

Frøya

Helhetlig idrettspark, øremerkes Markaområdet, Sjø-og vannsport

Bogøy Velforening - Veilys

Frøya FK - Drakter

NMK Frøya - Hjulaster med feiemaskin

Uttian Grendalag - Lekeplass med utstyr

Dyrøy Grendalag - Forskjønnelse og rekreasjon i grenda

Sula Grendalag - Ombygging av gammelskolen - innkjøp av utstyr

Hitra

Hitra FK - Kunstgressbane

Hitra Friidrettsklubb - Integrering

Hitra IL- Sponsorsamarbeid Cup

Hitra Sjømatfestival

IGA Hitra Reisestøtte

Knarrlagsund Oppvekstsenter -  Mat fra havet

Lysglimt - nytt lyspunkt + strøm

Nordlys -Strøm

Nordlys - Veilys

Ulvøystien - Div. utstyr

Maren dømt til døden - Teater

Fjellværøy IL -Admomst til badeplass

Fjellværøy Skytterlag - Elektroniske skiver

Snillfjord

UL Mjølner -  Oppgradering kjøkken

Aure

Skolemusikk - Instrumenter

Vågos og Gjestad Grendelag - Trivselstiltak/Møtepunkt

Bjugn

Tarva Velforening - Tilrettelegge for samlingssted på skoleområdet

Triathlon Gjølgavatnet - Seierspall

Bjugn Handball -Måltavle i Bjugnhallen

Botngård skolemusikk - Instrumenter og barnekonsert

Stiftelsen Frohavet - Istandsetting av bygning

Fosnes

Jøa Ungdomslubb - Aktivitetstur

Jøa Skole/FAU-  velkommen til Havet

Jøa Skytterlag - Innendørs skytterbane

Åsly forsamlingshus - tilskudd til inventar

Flatanger

Utvorda Grendehus - Oppgradering av stoler og kjøkkenutstyr

Utvorda grunneierlag - Gapahuk og badeplass

Vik Aktivitetspark - klubblokale

Utvorda/Sitter grendalag - Båtførerkurs for alle barn og unge i grenda

Utvorda damefotball - Drakter

Utvorda Kystfort - Oppgradering av Russergamma/ flytebrygge

Osen

Strand Marina - friluftsområde/ benker/bord / Lekestativ

Osen Idrettslag - Bygging av kiosk

Osen Jeger og fisk - jaktkurs for kvinner/ ungdom/utstyr

Roan

Roan FAU -Nytt drivhus

Roan Grendelag - Gatelys

Roan ballbinge