Styret i Coop  Sørburøy har bedt om at Frøya kommune kan vurdere muligheten for å yte en økonomisk omstillingsstøtte på mellom 50-100-tusen kroner, til Coop Sørburøy fra nå av og ut 2013. En slik støtte vil bidra til å sikre bosettingen ute på Sørburøy og i Froan i årene som kommer. Søker ber Frøya kommune vurdere om støtten kan gis gjennom det kommunale Næringsfondet, som likviditetsgaranti, eller gjennom andre kommunale støtteordninger som måtte finnes.

Med unntak av 2010 har foretaket vært drevet med underskudd de siste årene.

I følge Coop Sørburøy er hovedårsakene til dette en jevn nedgang i antall fastboende – at nødvendig omstillingsprosess ble igangsatt for sent - redusert omsetning i sommerhalvåret som følge av dårlig vær, og økende handelslekkasje.

Men for kommunen er det ikke tillatt å gi likviditetsgaranti til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv.

Kommunens næringsfond kan heller ikke brukes til å yte driftstilskudd.

Men formannskapet var enige om at det var viktig å sikre driften av butikken, for lokalbefolkningens skyld, og ble dermed tvunget til å se på andre løsninger.

- Må snu hver en stein

- Jeg ser det slik at vi kan sette to streker under Sørburøya som en plass der folk kan bo, dersom butikken forsvinner. Derfor mener jeg det er ytterst viktig at vi snur hver en stein for å finne en mulighet til å berge butikken, mente Helge Borgen(Ap).

- Finnes det noen andre muligheter for at vi kan hjelpe dem. Det er veldig synd om butikken skulle forsvinne. Og hvor kommer Coop-systemet inn her, spurte Kristin Reppe Storø(Ap).

- Coop sentralt er innstilt på å legge ned butikken, opplyste saksbehandler John Birger Johnsen.

- Alvorlig mye blåruss i Coop-systemet

Det fikk Helge Borgen til å rette en kraftsalve mot dagens Coop.

- Jeg mener at samvirkelagene ble stiftet på bakgrunn av en solidaritetstanke om å opprettholde butikkene i distriktene. Men nå er den gamle tanken død, og Coop er de mest hissige på å legge ned distriktsbutikkene. Det ser ut som det er kommet alvorlig mye blåruss inn i det systemet. De tenker kun profitt, og ikke at folk skal kunne eksistere i en utkant, sa Borgen.

- Avhengig av å tjene penger

- Jeg vet ikke hvor mange blåruss det er i systemet, men Coop er også avhengig av å tjene penger. Det legges også ned butikker på fast-frøya. Men det er en forutsetning at det er en butikk der folk skal bo. Finnes det noen statlige midler som kan gi garantier eller støtteordninger, sa Martin Nilsen(H).

- Det som er synd er at Coop Sørburøy allerede har kommet langt i omstillingsprosessen for å komme i balanse. Derfor er det veldig synd at Coop sentralt ikke kjenner sin besøkelsestid. Jeg lurer på om de er kjent med satsingen på Froan i forbindelse med kompetanse- og opplevelsessenteret, som vil øke trafikken til Sørburøya. I såfall burde vi gjøre dem kjent med det, mente ordfører Berit Flåmo.

Vil utrede alle muligheter

Formannskapet vedtok til slutt følgende omforente forslag til innstilling:

Frøya kommune har ikke anledning til å gi likviditetsgarantier, men ser viktigheten av at butikken opprettholdes på Sørburøya, og vil på bakgrunn av dette utrede alle muligheter for at dette skjer.

Vi ber om at rådmannen går i nærmere dialog med aktøren for å finne evt annen måte å gi en støtte som gjør at foretaket kan opprettholdes. Finnes det feks offentlige støtteordninger for utkantbutikker?

Kommunen bør også sammen med Coop Sørburøy ta kontakt med Coop sentralt for å gi en fyldig orientering om planene for området fremover, for på bakgrunn av dette å se om de kan være med videre i omstillingsprosessen.