Kommunale tjenester dreier seg om alt fra tildeling av trygghetsalarmer og støttekontakt, til fast plass på sykehjem.

Det er ingen publisering hos Statistisk sentralbyrå som forteller hvor mange innbyggere som bruker de forskjellige tjeneste som kommunene tilbyr. Vi har likevel, på forespørsel, fått tilgang til antall brukere totalt sett i hver kommune.

Antall brukere i Hitra og Frøya

Oversikten viser at det i fjor var 447 innbyggere bosatt i Hitra kommune som hadde tatt imot og brukt et eller flere av de kommunale omsorgstjenestene som tilbys. I Frøya kommune var det totalt 364 brukere av de aktuelle tjenestene.

- Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose, poengterer Helse- og omsorgsdepartementet.

- Før ble tjenestene kalt kommunale pleie- og omsorgstjenester. De ulike tjenestene inkluderer alle omsorgstjenester for hjemmeboende og for de som er i institusjon, uavhengig om de ble utført av kommunene selv eller av privat virksomhet, opplyser SSB.

Flest i Sør-Trøndelag

I løpet av fjoråret var det over 355.000 personer i Norge som tok imot en eller flere tjenester fra kommunene de bodde i. Det er to prosent flere enn året i forveien.

- Bistandsbehovet er størst blant de yngste og de eldste, men det har vært økning i alle aldersgrupper over tid, skriver SSB på nettsidene sine.

I hele Sør-Trøndelag var det 21.447 personer som var mottakere i fjor. Klart flest var det naturligvis i Trondheim, der man talte 11.294 personer som brukere.

Større andel i Hitra

Tabellene viser også en svært stor forskjell i andelen brukere i Kommune-Norge. Ved å sette dette opp mot innbyggertall, så finner vi hvilke kommuner som har størst og minst andel brukere. Det vanlige i hele Norge er at syv prosent tar i bruk tjenester.

Den kommunen som ligger på toppen i Norge - med minst andel - er Vindafjord i Rogaland. Her var det bare 3,8 prosent av innbyggerne som hadde tatt i bruk kommunale tjenester. På sisteplass blant de 426 kommunene er Stor-Elvdal i Hedmark. Hele 19,4 prosent av innbyggerne der er brukere av tjenestene.

På denne oversikten finner vi Hitra nede på 304. plass, da brukerne utgjør 9,6 prosent av innbyggerne. Frøya er nummer 142 med 7,4 prosent.

I Sør-Trøndelag er det Klæbu kommune som kommer ut med lavest andel, med en andel på 4,2 prosent, mens Rennebu kommune har størst andel brukere, med 17,7 prosent.