Frøya-politikerne avslo i fjor søknaden om økonomisk stønad til kunstnerprosjektet Sula Artist in residence ( Sula AIR), til store protester fra Stiftelsen Sula fyr, som fryktet at Frøya og Sula på denne måten ville gå glipp av en kulturell mulighet mange andre steder ville misunne dem.

Nå forteller Ola Flyum i stiftelsen at det likevel har ordnet seg.

- Vi har ved hjelp av gode venner fått i gang kunstnerordninga på Sula igjen, men uten Frøya kommunes deltakelse. Etter at kommunen trakk seg har vi også mistet støtten fra Fylkeskommunen, men heldigvis har private givere kommet oss til unnsetning. Dette er vi utrolig takknemlig for, sier Flyum til lokalavisa.

Ola Flyum i Stiftelsen Sula Fyr Foto: Kristina Kaald

To kunstnere vil i løpet av 2018 bli tildelt det nye Sula-stipendet, som skal dekke opp til en måneds bo- og arbeidsopphold for hver av kunstnerne i den gamle fyrvokterboligen. Søknadsfristen er 31 mai. Vinnerne vil bli offentliggjort på Sula festival 29. juni.

- Kunstnere innen film, foto, maleri, skulptur, musikk, bøker, design og andre kreative yrker er velkommen til å søke hos oss. Minst ett arbeid bør spores til øya, men Stiftelsen håper oppholdet kan være en spore til nye ideer og kanskje en utstilling, heter det i kriteriene.

Et råd bestående av ulike kunstnere med tilknytning til Sula skal være med å velge ut hvem som får stipendene.

- Tatt til oss deler av kritikken

- Vi har tatt til oss deler av kritikken mot ordninga, men synes at den er viktig for Sula av flere grunner: For det første har vi i flere år vært med å bygge opp Sula som "kunstnerøya" i norske kunstkretser. Her er de velkomne og her blir de tatt vare på. Dette er en profil vi er stolte av og vil beholde.  For det andre har vi laget en mer rendyrket Sula-profil på ordninga. Ordningen heter nå Sula fyr kunstner - og på engelsk - Sula lighthouse artist, sier Flyum.

Flyum sier at det for det tredje også skaper ringvirkninger i form av forlenget utleiesesong på Sula fyr.

- Oppholdet skal skje utenfor turistsesong på sommeren. Vi håper at dette får flere til å besøke Sula og dermed også øyrekka. Vi har også engasjert to fyrverter som skal følge opp kunstnerne under oppholdet på Sula. De er Evelyn Ovesen og Tom Kjærås i SulaKultur som har et stort nettverk blant kunstnere og lang erfaring med liknende arbeid. Vi jobber også med å bygge om deler av fyreiendommen til et verksted for kunstnerne, forteller han.

Vil bygge offentlig toalett

Stiftelsen håper uansett på et godt samarbeid med Frøya kommune.

- På grunn av den økte trafikken til fyret om sommeren, planlegges det også å bygge et offentlig toalett. Stiftelsen Sula fyr håper at Frøya kommune kan være med å dele denne regningen, da dette også handler om å legge forholdene til rette for øyhoppere, sier Flyum.