Positiv til at Salmar og motorsportklubben får kjøpe