Bevilget stor sum til sitka-bekjempelse - men ikke stor nok til å felle 10.000 trær

Vi vil ikke ha Frøya dekt med tett, ugjennomtrengelig sitkagranskog, skriver Johan G. Foss