Kan sjefen bestemme at du skal ta ut ferie på kort varsel eller ta ut planlagt ferie?