- Etter mitt skjønn er mandatet vårt det som kommunestyret har vedtatt tidligere, med et maks antall på 50 asylsøkere. Inntil et nytt kommunestyre eventuelt gjør et annet vedtak, sa Ole Haugen da henvendelsen fra Norsk Mottaksdrift AS om å drive asylmottak på Hitra ble diskutert i formannskapet tirsdag.

Selskapet vil søke UDI om å drive et mottak som kan ta i mot mellom 120 og 200 flyktninger med opsjon om å ta i mot opp til 60 asylsøkere ekstra.

- Når det er sagt så klarer jeg ikke å se hva som nå er annerledes, unntatt at nøden i verden har blitt større, og vi kjenner godt til problemene i Syria. Det er ingen i kommunestyret som ikke erkjenner at nøden i verden er noe vi må ta ansvar for, og det har vi tatt gjennom mottak og bosetting av flyktninger. Men det er ingenting som endrer de tekniske forholdene og kapasiteten i Hitra kommune, snarere tvert om,  mente Haugen.

- Vi har allerede tatt i mot flyktninger, og vi skal ta i mot flere. Hva evner vi å ta i mot med våre tjenester, og hva er vår egen kapasitet til å ta dem godt i mot. Nå har vi også fått 80 arbeidsledige som kommunen kan få ansvar for, sa Haugen.

Mest bekymret for brann

Norsk mottaksdrift vil foreløpig ikke si hvor de har tenkt å ha et asylmottak, men Haugen tok det for gitt at det vil komme i Hitra Fjordhotell, der Norsk mottaksdrift drev mottak fra 2013 til 2014.

- Det er stor grunn til å tro at det blir det samme bygget. Og det er enda mindre tillitvekkende når de ikke vil si hvor det blir. Sist ble det akseptert 50 asylsøkere på grunn av de klare begrensinger på bygg, anlegg og utearealene ved Fjordhotellet. Det jeg er mest bekymret for er brann. Det har vært 29 branner i snitt i året på asylmottak, og risikoen for brann øker proposjonalt med antall beboere. UDI har nye krav om at det skal være sprinkleranlegg ved mottak der det er over 20 beboere. Men ved fjordhotellet er det ikke sprinkleranlegg så vidt vi vet. Da er det uansvarlig av oss å åpne også for å ta i mot 50 asylsøkere. Dette bruker jeg ikke taktisk, men UDI sine regler viser at vi har tenkt rett når det gjelder brann, mente Haugen.

- Driver business på andres nød

- Så over til det som irriterer meg mest. UDI knegår et kommersielt marked, som igjen leier asylmottak hos noen som tilfeldigvis har et anlegg som kan omdisponeres til formålet. Jeg har tatt ut regnskapet til Norsk mottaksdrift, og den som ikke tror at asylmottak er big business kan sjekke selv. Det er ingen som driver reiselivsvirksomhet som har håp om en lignende bunnlinje. Det forsterker min irritasjon er at humanitære organisasjoner gir opp å legge inn anbud på asylmottak, fordi de ikke vil ta ansvaret for å drive med så lav bemanning. Dette handler om å uten skrupler drive business på andres nød.

- Vi trenger ikke vente passivt på hva UDI finner ut. Fra og med i dag vil jeg utfordre rådmannen til å kjøre på dette. Den dagen det går galt vet vi hvem som må forklare. Da er det personer i min rolle som uten unntak må forklare seg, mens de som driver mottaket vasker sine hender og skylder på kommunen, mente Haugen.

- Håper kommune strekker seg langt

- De skal bare være her i kort tid, og det skal ikke mye til før de får det bedre enn der de kom fra. Jeg håper kommunen fortsetter å strekke seg optimalt for å hjelpe dem, sa Astrid Mortensvik(Ap).

- Vil du gå på akkord med brannsikkerheten, spurte Haugen tilbake.

- Nei. Men jeg synes vi skal strekke oss langt, svarte Mortensvik.

- Jeg støtter Astrids velvilje. Men det er pengene som rår. Hadde det vært en humanitær organisasjon så hadde jeg vært mer positiv. Men det er en grunn til at de ikke når opp i anbudsrundene, fordi de ønsker å gi et bedre tilbud, mente Eldbjørg  Broholm(Ap).

Langt over kommunens kapasitet

- Det meste er allerede sagt om denne saken. Men det forrige vedtaket fra UDI om å ta i mot mellom 130 og 150 asylsøkere var langt, langt over kommunens kapasitet. Flyktningsituasjonen har endret seg siden den gang, men det har ikke bygget og kommunens situasjon, mente Dag Willmann(H).