Harald forteller om de dramatiske sekundene han ikke husker noe av

foto