Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS er mer optimistisk enn noensinne om ei lakserute fra Rørvik via Hitra til det europeiske kontinentet etter etter møter med havneaktører, lakseeksportører og transportører.

Allerede før jul kan norske lakseeksportører vurdere et nytt, effektivt og bærekraftig alternativ til transport av sjømat til kontinentet, forteller Kysthavnalliansen, bestående av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Hitra Kysthavn og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, i en pressemelding. Det er Kysthavnalliansen som står bak planene om en godsrute for sjømat fra trøndelagskysten til det kontinentale Europa.

Førstnevnte foretak har som kjent allerede etablert Hitra Kysthavn med ro-ro-fasiliteter, mens et tilsvarende anlegg ferdigstilles på nyetablerte Kråkøya havne- og industriområde nord for Rørvik i løpet av 2016. Alliansen har sammen med det danske rederiet Blue Water Shipping allerede innledet samarbeid med mottakerhavnen i Esbjerg.

Alle er med

De lokale nordtrønderske havbruksselskapene Midt-Norsk Havbruk AS og Sinkaberg-Hansen AS har allerede signalisert interesse for prosjektet, forteller havne-partene. I forrige uke møttes representanter fra kysthavnalliansen og oppdrettsselskapet Lerøy for å diskutere den nye logistikkløsningen. Møtet fant sted i Esbjerg på hovedkontoret til rederiet Blue Water Shipping, som har solid erfaring fra sjømattransport fra Island og Færøyene til kontinentet. Tidligere er det avholdt tilsvarende møter mellom Kysthavnalliansen, Blue Water Shipping, Salmar og Marin Harvest.

I 2016 ferdigstilles en ny kysthavn med ro-ro-fasiliteter på Kråkøya nord for Rørvik. (Illustrasjon: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS)

– Interessen fra norske oppdrettere er stor. Det har vært snakket utrolig mye om sjøverts transport av laks, uten at det har skjedd så veldig mye. Så vidt meg bekjent er dette det første prosjektet som har alle involverte med på laget; vareeiere, transportører og havner på norskekysten og på kontinentet, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Fjerner 13.000 laksetrailere fra landeveien

Den norske havbruksnæringa tar sikte på en mangedobling av sjømateksporten i løpet av de neste tiårene. Ifølge Dekkerhus er tiden overmoden for at man tenker nytt om transportløsninger mellom norskekysten og markedene på kontinentet.

– Hvis vekstmålene skal realiseres, er vi helt avhengige av å få på plass nye transportløsninger som er bærekraftige for et allerede sprengt veinett, for miljøet og for trafikksikkerheten. Båttransport av sjømat til kontinentet medfører langt lavere CO2-utslipp, og er samtidig høyst konkurransedyktig på transporttid og økonomi, understreker Dekkerhus.

Alle de aktuelle lakseeksportørene avventer nå endelig pris fra det danske rederiet, noe som er ventet å være klart i løpet av november.

– Målet er å skape et lønnsomt og klimavennlig alternativ for norske oppdrettere, og jeg har aldri vært mer optimistisk til at vi skal komme i mål med prosjektet.

Den nye logistikkløsningen innebærer at fortolling og annet papirarbeid gjøres ved utskipingshavnen. Deretter legger laksen ut på en 37 timer lang seilas fra Rørvik, via Hitra, til Esbjerg i Danmark.

– Vi snakker i første omgang om en årlig reduksjon på 13 000 vogntog langs norske landeveier, sier Dekkerhus.

Hitra kysthavn er allerede tatt i bruk, men trafikken over havna på Jøsnøya kan snart bli betydelig større. (Illustrasjon: Hitra kommune)

Sjø og land – hand i hand

Norges Lastebileierforbund (NLF) er med i styringsgruppen i utviklingsprosjektet som skal legge til rette for den nye transportløsningen.

– Det er viktig å påpeke at dette prosjektet ikke utelukkende handler om sjø. Man må se helhetlig på godsstrømmene, og også ta inn over seg at den regionale transporten til og fra havnene nødvendigvis må skje langs veinettet, sier Dekkerhus.

– Havnene er helt avhengige av infrastrukturen på land. Et av prosjektets styrker er at det tar for seg hele verdikjeden, fra dør til dør, tilføyer Roar Melum, regionsjef i NLF Trøndelag.