Investeringsselskapet Glomar, eid av Bjørn Ivar Flatgård og hans familie, vil selge aksjer i SalMar for cirka 388 millioner kroner. Glomar vil motta aksjene som salgsvederlag for Kvarvs anskaffelse av Glomars 2,53 prosent minoritetseierskap i SalMars majoritetseier Kverva. Det skriver iLaks.

Bjørn Ivar Flatgård var tidligere styreleder i SalMar. Han hadde sittet 15 år i styret i selskapet, hvorav 11 år som styreleder, da han i fjor vår varslet at han ikke stilte til gjenvalg.

Glomar har engasjert DNB Markets og Nordea Bank for å bistå i aksjesalg som vil gjennomføres etter en såkalt accelerated bookbuilding prosess. Salgsperioden begynte ved børsslutt idag og boken lukkes før børsåpning i morgen, skriver SalMar i en børsmelding like etter børsslutt tirsdag ettermiddag.

Glomar er for tiden minoritetsaksjonær i Kverva. Glomar og Gustav Witzøe-eide Kvarv (morselskapet til Kverva) har i dag blitt enige om at Kvarv skal overtegne Glomars aksjer i Kverva mot overføringen av Kvarv av salgsandeler til Glomar.