Varsler at de går bort fra den kontroversielle lønna