- Dette kunne gått riktig galt! mener Sandvik. - Helt udramatisk, mener TE