Flere banker med rentekutt tidligere enn først varslet