Her er Måsøvals nyvinning til en halv milliard kroner. Den blir plassert ved Frøya eller Hitra