Satte i gang leteaksjon og gikk manngard etter savnet mann i 20-årene