Søker om bytte av areal i Hitra industripark

foto